دفتر مرکزی و ترمینال عمده بار – جاده ساوه

آدرس: جاده ساوه، کیلومتر 20 نسیم شهر، پایانه بار تهران، غرفه60


تلفن: 55296974 الی 81 – 55295578 الی 81

فکس: 55067560 55069398

ترمینال خرده بار – شهید رجایی

آدرس: خیابان شهید رجایی شمالی، مقابل گمرک جنوب، خیابان غفاری، پلاک 12


تلفن: 55051400 – 55051401 – 55055071 – 55055072 – 55064788

فکس: 55067560 55069398

تلفن مدیریت

55187345