درباره پیشتاز بندر شركت حمل و نقل بندر در سال 1354 توسط مرحوم آقاي حاج احمد بوذري در خيابان يافت آباد تاسيس و تا سال 1376
در محل فوق در امور حمل و نقل فعاليت داشت . با تغيير مديريت در سال 1377 اين شركت به محل جديد خود انتقال يافت ،كه بعد از اين
انتقال دوره جديد فعاليت با نام جديد شركت حمل و نقل پيشتاز بندر آغاز گرديد و در خصوص حمل و نقل كالا (خرده بار و عمده بار)
با همياري مسئولين محترم سازمان حمل و نقل و پایانه های استان تهران و اتحاديه شركت ها و موسسات حمل و نقل استان تهران و تلاش
كاركنان به موفقيت هايي نائل آمد و در نهايت موفق به دريافت گواهي نامه های معتبر 2000-9001 ISO گرديد.
محمد افشار نجم – مدیرعامل
احمد افشار نجم – قائم مقام مدیر عامل
حشمت الله دانش – عضو هیات مدیره
حسین قبادی فر – عضو هیات مدیره
امید است با انجام خدمات سالم و سریع خود بتوانیم هر چه بیشتر رضایت شما مشتریان محترم را جلب نماییم.
محمد افشار – مدیر عامل